Nowoczesny kurs

języka francuskiego

dla polskiego ucznia!

Autorki:

Fabienne Gallon & Céline Himber

 

Polska adaptacja:

Anna Głowacka

En Action! to kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego. Opracowane dla współczesnego licealisty tematy, solidna baza gramatyczna i leksykalna zmotywują ucznia dla nauki języka i umożliwią mu przygotowanie się do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Szeroka gama nowoczesnych komponentów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie kursu do potrzeb, zainteresowań i zaawansowania językowego grupy.

 

En Action! umożliwia realizację podstawy programowej IV.0 i IV.1 oraz uwzględnia wymogi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Seria En Action! składa się z 2 tomów, które przygotowują uczniów do poziomu językowego B1.

Podręczniki wieloletnie En Action! 1

i En Action! 2 zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Mocne strony serii En Action!:

 • nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku szkolnego,
 • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • systematyczna praca nad elementami komunikacji, słownictwem i gramatyką,
 • bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny dla ucznia i nauczyciela, wideo,
 • solidne przygotowanie do matury ustnej
  i pisemnej.

Nr dopuszczenia MEN:

En Action! 1 - 745/1/2015

En Action! 2 - 745/2/2016

DO POBRANIA

Powrót do góry

En Action! 1 - Podręcznik wieloletni z płytą CD mp3

Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015

 

En Action! 1 to podręcznik, który uwzględnia zainteresowania, oczekiwania i ambicje współczesnych licealistów. Aktualne i ciekawe tematy, zgodne z wytycznymi Podstawy Programowej, motywują do systematycznej nauki. Różnorodne teksty, zadania i ćwiczenia umożliwiają zbilansowaną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie).

En Action! 2 - Podręcznik wieloletni z płytą CD mp3

Nr dopuszczenia MEN: 745/2/2016

 

En Action! 2 jest kontynuacją nowoczesnej serii En Action! opartej na solidnej bazie metodycznej.
Harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
pozwala na osiągnięcie poziomu B1.

En Action! 1 - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

 

En Action! 1 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę audio z nagraniami doskonalącymi rozumienie ze słuchu.

En Action! 2 - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

 

En Action! 2 zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika. Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • zadania utrwalające treści leksykalno-gramatyczne poruszane w podręczniku, proponujące systematyczną pracę nad czterema kompetencjami (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie),
 • szeroki wachlarz stron poświęconych (auto)ewaluacji,
 • strony OBJECTIF BAC, zawierające zadania maturalne sprawdzające kompetencje weryfikowane na egzaminie maturalnym.

 

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę audio z nagraniami doskonalącymi rozumienie ze słuchu.

En Action! 1 - Zestaw 4 płyt CD

 

Zestaw 4 płyt audio En Action! 1 zawiera:

 • nagrania audio z podręcznika ucznia,
 • nagrania audio z zeszytu ćwiczeń,
 • nagrania do przeprowadzenia testów.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 2 - Zestaw 4 płyt CD

 

Zestaw 4 płyt audio En Action! 2 zawiera:

 • nagrania audio z podręcznika ucznia,
 • nagrania audio z zeszytu ćwiczeń,
 • nagrania do przeprowadzenia testów.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 1 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 1. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 2 - Płyta DVD-Rom

 

En Action! 2 płyta DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action! 1. Płyta 'Ressources pédagogiques' zawiera:

 • przewodnik metodyczny ,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami,
 • nagrania wideo z kartami pracy,
 • program nauczania i rozkład materiału,
 • klucz do pobrania podręcznika interaktywnego dla klasy.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 1 - Podręcznik interaktywny dla ucznia

 

En Action! 1 podręcznik interaktywny dla ucznia to cyfrowa wersja podręcznika

wzbogacona o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.

Kup w sklepie Hachette

En Action! 2 - Podręcznik interaktywny dla ucznia

 

En Action! 2 podręcznik interaktywny dla ucznia to cyfrowa wersja podręcznika

wzbogacona o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.

Kup w sklepie Hachette

Powrót do góry

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe' to:

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 1:

 • przewodnik metodyczny,
 • référentiel de compétences,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement».

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Pełna obudowa metodyczna do podręcznika 'En Action!' 2:

 • przewodnik metodyczny,
 • testy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • testy weryfikujące stopień opanowania każdego
  działu z nagraniami,
 • ćwiczenia dodatkowe «Révisions»,
 • ćwiczenia dodatkowe «Approfondissement».

 

Podręcznik interaktywny:

 • indywidualny kod do pobrania podręcznika interaktywnego.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

Wideo:

 • nagrania wideo,
 • karty pracy do nagrań wideo,
 • scenariusze zajęć
  z wideo,
 • transkrypcja nagrań.

 

Dokumentacja szkolna:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału.

Dla Nauczycieli, którzy pracują z podręcznikiem En Action!, opracowaliśmy przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych, uzupełniających lub rozbudowujących, treści z podręcznika. Przygotowaliśmy również nowoczesne

materiały multimedialne: nagrania wideo wraz z kartami pracy oraz podręcznik interaktywny

wzbogacony o atrakcyjne ćwiczenia interaktywne, które z pewnością uatrakcyjnią lekcje języka francuskiego.

 

Kompletna obudowa dydaktyczna do kursu En Action! została zamieszczona na płytach DVD-Rom

'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

Powrót do góry

Podręczniki interaktywne to cyfrowe wersje podręczników wzbogacone

o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz materiały multimedialne.

Podręczniki interaktywne są dostępne w dwóch wersjach: dla ucznia i dla nauczyciela. Kod do bezpłatnego pobrania podręcznika interaktywnego dla nauczyciela znajduje się na płycie DVD-Rom 'Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe'.

Podręczniki interaktywne do pobrania na stronie:

'En Action!' 1 podręcznik interaktywny zawiera:

 • podręcznik ucznia 'En Action!' 1
  w wersji elektronicznej,
 • zeszyt ćwiczeń 'En Action!' 1
  w wersji elektronicznej,
 • nagrania audio,
 • nagrania wideo,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • przewodnik metodyczny
  (dot. wersji dla nauczyciela).

'En Action!' 2 podręcznik interaktywny zawiera:

 • podręcznik ucznia 'En Action!' 2
  w wersji elektronicznej,
 • zeszyt ćwiczeń 'En Action!' 2
  w wersji elektronicznej,
 • nagrania audio,
 • nagrania wideo,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • przewodnik metodyczny
  (dot. wersji dla nauczyciela).

Zalety funkcjonalności podręcznika interaktywnego to m.in.:

 • wyświetlanie i przewijanie podręcznika strona po stronie korzystając z rzutnika lub tablicy interaktywnej, z możliwością przybliżenia wybranego elementu,
 • wykorzystywanie pełnej palety dodatków, np.: mazaka, pisaka, strzałek, kurtyny,
 • aktywacja wszystkich dodatków multimedialnych dzięki jednemu kliknięciu,
 • nagrywanie całych zajęć lub pojedynczych wypowiedzi uczniów,
 • dodawanie własnych materiałów: pliki testowe, audio lub video, obrazy, zdjęcia, strony www.

  Podręczniki interaktywne

Powrót do góry

'En Action!' 1 zeszyt ćwiczeń przygotowuje ucznia do matury ustnej i pisemnej z języka francuskiego w zakresie podstawowym.

W każdym dziale, na stronach 'Objectif bac', zamieszczono testy maturalne, zgodne z nową

formułą egzaminu maturalnego.

Uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka francuskiego mogą skorzystać z dodatkowych materiałów maturalnych, opracowanych przez wydawnictwo Hachette FLE.

'Zdaję maturę. Zeszyt dla ucznia'

 

Umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do ustnego egzaminu maturalnego. Układ zadań oraz ich tematyka pozwolą na zapoznanie się z formą egzaminu, a także zachęcą do konstruowania prostych wypowiedzi, które
z czasem będą coraz bogatsze w słowa i struktury.

'Materiały maturalne dla Nauczyciela'

 

'Materiały maturalne dla Nauczyciela' to zestaw przykładowych testów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka francuskiego zawierający:

 • pytania do rozmowy wstępnej,
 • 20 przykładowych testów z zadaniami obejmującym
  i wszystkie części egzaminu ustnego,
 • pytania i wskazówki dla egzaminatora,
 • szczegółowy opis przebiegu egzaminu,
 • kryteria oceny egzaminu ustnego.

Kup w sklepie Hachette - część 1

Kup w sklepie Hachette - część 2

DO POBRANIA

Powrót do góry

'Lire en francais facile' to kolekcja krótkich ilustrowanych historii motywujących do czytania
w języku francuskim.

 

Każdy tytuł posiada płytę CD z nagraniem lektury. Słowniczek francusko-francuski tłumaczy trudniejsze słowa. Ćwiczenia zamieszczone na końcu książki,
związane z przeczytaną lekturą pozwalają na doskonalenie słownictwa
i struktur gramatycznych oraz kompetencji rozumienia tekstu czytanego.

Kup w sklepie Hachette

Kup w sklepie Hachette

FOCUS 'Grammaire du français' to książka przeznaczona zarówno do pracy samodzielnej jak i w klasie. Zawiera:

 • ponad 600 ćwiczeń dla poziomu
  od A1 do B1,
 • CD audio z 200 nagraniami mp3,
 • 250 ćwiczeń interaktywnych dostępnych na platformie www.parcoursdigital.fr.

Kolekcja 'Focus' to solidna baza gramatyczna,

jasna i przejrzysta budowa oraz bogata obudowa multimedialna.

Kup w sklepie Hachette

FOCUS 'Paroles en situations' – Sytuacje komunikacyjne do ćwiczenia samodzielnie lub w klasie:

Kup w sklepie Hachette

Powrót do góry

Powrót do góry

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Metodycznymi Hachette.

Doradcy chętnie przedstawią nowy kurs i odpowiedzą na wszystkie pytania:

Projekt i wykonanie: PROKREACJA.COM s.c.

Copyright © 2015 Hachette FLE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Barbara Klimek

b.klimek@hachettefle.pl

tel.: 501-571-086

Dominika Ostrowska

d.ostrowska@hachettefle.pl

tel.: 697-108-008